Ο συγγραφέας έχει αναπτύξει εξαιρετικά τους χαρακτήρες, µε τους οποίους είναι εύκολο να ταυτιστεί κανείς. Η γραφή είναι έξυπνη και πνευµατώδης και η πλοκή είναι µοναδική, γρήγορη και κατά κάποιο τρόπο εθιστική